top of page

EVENT

Включва цялостно организиране на събитие или пресконференция. От стратегията, популяризирането, разпространението в медиите до самото му провеждане и отзивите след него.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЕ

 • изграждане на стратегия и план;

 • цялостно асистиране, управление и координация на събитието от начало до край;

 • писане и изпращане на прессъобщения до медиите;

 • използване на социалните мрежи;

 • осигуряване на професионални снимки и видео от събитието;

 • договаряне на фирма за озвучаване, осветление и други технически услуги;

 • договаряне на фирма за кетъринг;

 • избор на зала за провеждането на събитието;

 • договаряне на превод;

 • договаряне на професионални снимки и видео от събитието;

 • изготвяне и изпращене на покани до гости и официални лица;

 • регистрация и потвърждение на гостите;

 • мониторинг на медийните публикации за събитието преди и след провеждането му.

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.
bottom of page