top of page

Общи условия за използване на уеб сайт на

"ПР Пенчев" ЕООД

I. Предмет на условията 

1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (посетител на уеб страницата) и "ПР Пенчев" ЕООД.

2. "ПР Пенчев" ЕООД, чрез сайтът www.prpenchev.com (наричан по-долу “Сайта”) предоставя безплатно разглеждането и информирането за предмета на дейност на „ПР Пенчев“ ЕООД на своите потребители.

3. Посетителите могат да ползват пълната функционалност на Сайта при съгласие за използване на „бисквитки“ и без да е необходима регистрация. При несъгласие да се използват „бисквитки“ потребителите могат да направят съответните настройки за това в своя уеб браузър.

4. Чрез формата за контакт в раздел „КОНТАКТИ“ може да се заяви желание или интерес към някоя от посочените услуги в раздел „УСЛУГИ“. Услугите могат да бъдат комбинирани и/или мултиплицирани в зависимост от желанията и нуждите на клиента.

II. Обхват и влизане в сила

1. Общите условия се прилагат в отношенията между "ПР Пенчев" ЕООД и потребителите на Сайта. 

2. Общите условия се намират на следния адрес, както и чрез линкове към тях на всяка една страница на сайта www.prpenchev.com. С влизането в Сайта от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването/разглеждането на Сайта.

III. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от "ПР Пенчев" ЕООД.

2. Потребителят се задължава да не ползва информация, снимки и други обекти от Сайта за публикуване в други уеб страници и медии без изрично писмено съгласие на „ПР ПЕНЧЕВ“ ЕООД.

3. Потребителят може да осъществява достъп до съдържание, публикувано на Сайта, за лично ползване, при ползване на нормалната му функционалност.

IV. Права и задължения на "ПР ПЕНЧЕВ" ЕООД

1. "ПР Пенчев" ЕООД се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.

2. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.

3. "ПР Пенчев" ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "ПР Пенчев" ЕООД. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на интернет страници или ресурси на трети страни, чиито линкове могат да се намират на Сайта.

4. "ПР Пенчев" ЕООД има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми. За повече информация виж Политика за поверителност и информация за „бисквитките“.

5. "ПР Пенчев" ЕООД има право да изпраща на предоставени от потребители адреси на електронни пощи съобщения, свързани с дейсността на "ПР Пенчев" ЕООД , както и при сериозни изменения във функционирането на услугите, въвеждане на нови правила или въпроси свързани с поверителността на данните. Такива съобщения могат да бъдат изпращани и по други системи за размяна на лични съобщения.

V. Интелектуална собственост

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, снимки, дизайн и други материали, публикувани на www.prpenchev.com от "ПР Пенчев" ЕООД са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуване на значителна част от материал може да става само при поставяне на активен линк към материала, който да води към www.prpenchev.com . Директно препечатване на материал (copy/paste) или препечатване с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от "ПР Пенчев" ЕООД.

VI. Ограничаване на отговорността

1. При публикуване на медийно съдържание "ПР Пенчев" ЕООД се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на Сайтa си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които www.prpenchev.com съдържа препратки.

2. "ПР Пенчев" ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на www.prpenchev.com, но няма задължението и не гарантира, че Сайтът ще удовлетвори изискванията на потребителя, нито че ще бъде актуален, навременен в информацията или сигурен. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "ПР Пенчев" ЕООД не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на Сайта вреди. 

3. "ПР Пенчев" ЕООД не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в Сайта.

VII. Поверителност и лични данни

1. "ПР Пенчев" ЕООД обработва информацията, съдържаща идентифициращи данни, предоставяни от потребителите онлайн посредством попълнените запитвания чрез формата за контакт в раздел „КОНТАКТИ“, както и при използване на имейлите, посочени за контакт, спазвайки принципите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и поетите ангажименти в Политиката за поверителност и информация за „бисквитките“.

2. "ПР Пенчев" ЕООД има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва адрес на електронна поща и име, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на формата за контакт.

3. "ПР Пенчев" ЕООД може да използва информация за посещаемостта на Сайта и действията на потребителите за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.

4. "ПР Пенчев" ЕООД има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само:

  • отваряни страници на Сайта,

  • продължителност на престой в страницата,

  • време и дата на засеченото събитие, 

  • при използването на Сайта с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за потребителя или позициониране на реклама.

5. "ПР Пенчев" ЕООД може да предоставя на трети страни възможност за автоматизирано събиране на данни за активностите на потребители за осъществяване основно на рекламни и статистически цели.

6. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до Сайта или да получи услугите по тези Общи условия. Виж Политиката за поверителност и информация за „бисквитките“.

VIII. Промени в общите условия

"ПР Пенчев" ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в Сайта. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Публикувано на 15.08.2019 г.

bottom of page